Bibelkonference.dk

Arrangørerne

Køge menighed. Men i en forståelse med Unionen, der har godkendt vores program, og stillet talere til rådighed.

Køge menighed har nedsat følgende komite, til at forestå arrangementet.

Allan Falk
Leif Hansen
Ove Dahl
Arn Bjørnsfeldt

Køge Adventistkirke, Parkvej 13, 4600 Køge, koge.adventistkirke.dk